Kalp Sesleri - Normal Kalp Sesleri - Anormal Kalp Sesleri
Kalp Sesleri - Normal Kalp Sesleri - Anormal Kalp Sesleri

Normal kalp sesleri:
S1  Birinci kalp sesidir. Atrioventriküler (solda mitral ve sağda triküspid) kapakların kapanması  esnasında apeksten (mitral odaktan) duyulur. S1 duyulan en yüksek sestir; S2 den daha kuvvetli, uzun süreli ve düşük frekanslıdır. Fonetik olarak “LAB” şeklinde duyulur.

S2  İkinci kalp sesidir. Aort ve pulmonalis odaklarında en güçlü duyulur. S1 den daha şiddetli, kısa süreli, daha yüksek frekanslı ve keskin bir karakterdedir. Fonetik olarak “DAB” şeklinde duyulur. 

       Normalde erişkinlerin % 20nde pulmonalis dinleme odağında S2 ikiye ayrılmış bir ses olarak duyulur.

       Ayrılan seslerden ilki aort kapağının kapanması, ikincisi ise pulmoner kapağın kapanması ile ilgilidir.

       S1 sistol başlangıcında, S2 de sistol sonunda duyulduğundan, S1 ve S2 > sistolik sesleri kapsar.

Patolojik (anormal) kalp sesleri :

S3  Üçüncü kalp sesleridir. Hasta sol yan yattığında steteskobun çan kısmı ile apeksten (mitral odaktan) dinlenir. S2 den  sonra duyulur. Sol ventriküler yetmezlikte duyulur, ventriküler gallop da denir.

        Atriumlardan kan ventriküle hızla atılırken içerde kalan volüme çarpar ve dolgun bir ses oluşur.     

        Hamile, çocuk ve yaşlılarda patoloji olmadan da duyulur. Fonetik olarak “ Dİ” şeklinde duyulur.

S4  En iyi apeksten ve S1 den hemen önce duyulur. Ventriküller dolu iken basınç atriumlara yayılır.

       Bu basınç atriumdaki kanı dalgalandırır, duyulan bu dalgalanma sesidir; atrial gallop da denir.

       Akut myokard infarktüsüne bağlı gelişir. Koroner arterlerdeki bir hastalık, atrioventriküler yetmezlik sonucu ortaya çıkar. Fonetik olarak “Tİ” şeklinde duyulur.

Gallop ritmi  (S4 ) : S3  ve S4 ün; S1 ve S2 ile birlikte duyulmasıdır. Nabız dakikada 110 un üstünde olup, koşan at sesi gibi ses duyulur.

Murmur (üfürüm)  Anormal girdap sonucu oluşan seslerdir. Kan, dar ya da düzensiz kapaktan geçerken girdap oluşur. Girdaba yol açan nedenler:

1-   Kanın akışı yönünde bir lezyon varsa, düzgün akışı bozularak girdapların   oluşur  ve üfürümler ortaya çıkar.

2-   Kanın akışı yönünde etraftaki yapılar ve fiziksel değişiklikler varsa, titreşimler meydana gelir ve üfürümler duyulur.

3-   Kan, dar bir aralıktan geçerken,

4-   Kan, dar olmayan fakat pürüzlü bir kapak sistemi içinden geçerken,

5-   Normal bir kapak sistemi içinden geçen akımın hızlanması halinde,

6-   Dar bir yerden geniş bir sisteme geçtiği zaman üfürümler duyulur.

Murmurlar zaman, yoğunluk, yer, frekans, kalite ve yayılmalarına göre sınıflandırılırlar.   

Perikardiyal sürtünme > Parietal  ve visseral yaprakların sürtünmesi sonucu, perikarditte duyulan ıslak ve gürültülü sestir.

 


             Kategori: Kalp & Damar Sağlığı | | Okunma :79

      YASAL UYARI

     Sitedeki bilgileri ve tavsiyeleri doktorunuza danışmadan kesinlikle uygulamayınız. Hekiminizin tavsiyesi olmadan uygulamanın sorumluluğu tümüyle kullanıcıya aittir.Hekim tavsiyesi olmadan uygulanması sakınca doğurabilir. Doktorunuza danışmadan kesinlikle uygulama yoluna gitmemeniz gerektiği tekraren hatırlatılır.
Lütfen Site Kullanım Kurallarını okuyunuz.

NetDoktorum.com

     Web Stats