Sinüs Bradikardisi Nedir?
Sinüs Bradikardisi Nedir?

Sinüs Bradikardisi Nedir?
Uyarı çıkaran odak sinüstedir (SA düğüm). Fakat kalp hızı normalden daha azdır. Özellikle yaşlılarda olmak üzere sağlıklı insanlarda sık görülen bir aritmi tipidir. Aşırı vagal tonusa ya da sempatik tonusun azalmasına bağlı olabileceği gibi sinüs düğümündeki anatomik değişikliklerden de kaynaklanabilir. Etiyolojik faktörler arasında ilaç etkileri (dijital, neostigmin, propranolol, anestezikler, antiaritmikler vb.), akut inferior MI, koroner anjiografi, hipoksi, hipotermi, vagal stimülasyon ve yüksek sempatik blok yer alır. Göz cerrahisi, menenjit, intrakranyal tümörler, miksödem, gram negatif sepsis ve mental depresyonda da sinüs bradikardisi görülebilir. İntraoperatif dönemde karşılaşılan aritmilerin yaklaşık %10’unu oluşturur.  Genellikle benign (iyi huylu) bir aritmi tipi olarak kabul edilir ve diyastol  süresini uzattığı, ventrikül doluşunu arttırdığı için yararlı olduğu söylenebilir.

Sinüs bradikardisinin EKG kriterleri aşağıdaki gibidir:
*Hız: 40-60 vuru/dk
*Ritm: Genellikle düzenli. Sinüs aritmisi eşlik edebilir.
*Uyarı odağı: Her uyarı SA düğümden çıkar
*P dalgası: Her vuruda aynı görünümdedir, tümü SA düğümden çıkar.
*PR aralığı: < 200 msn ve sabit
*QRS: 80-120 msn.
*P dalgaları ve QRS kompleksleri arasında 1:1 ilişki sürmektedir. Her QRS kompleksinin öncesinde bir  P dalgası görülür.
*P dalgası, QRS kompleksi ve T dalgası normaldir.

Tedavi: Genellikle gerekli değildir. Ciddi veya ısrarlı bradikardilerde altta yatan nedene yönelik çabalar  dışında sırasıyla atropin (0.5-1.0 mg  iv bolus, 3-5 dk.da bir 0.04 mg/kg ya da yaklaşık  3.0 mg total doza ulaşıncaya kadar yinelenir), efedrin (5-25 mg iv bolus), dopamin (5-20 mg/kg/dk iv infüzyon), epinefrin (1-10 mg/dk iv infüzyon) veya  izoproterenol (1-4 mg/dk iv infüzyon) ile geçici transkütanöz ya da transvenöz pacemaker yerleştirilmesi gerekli olabilir. Atriyal uyarım genellikle  ventriküler uyarıma tercih edilir. Elektriksel uyarım, sinüs bradikardisinin uzun süreli tedavisinde AV kontraksiyonun ardışıklığını korumak için ilaç tedavisinden üstündür.


             Kategori: Kalp & Damar Sağlığı | | Okunma :152

      YASAL UYARI

     Sitedeki bilgileri ve tavsiyeleri doktorunuza danışmadan kesinlikle uygulamayınız. Hekiminizin tavsiyesi olmadan uygulamanın sorumluluğu tümüyle kullanıcıya aittir.Hekim tavsiyesi olmadan uygulanması sakınca doğurabilir. Doktorunuza danışmadan kesinlikle uygulama yoluna gitmemeniz gerektiği tekraren hatırlatılır.
Lütfen Site Kullanım Kurallarını okuyunuz.

NetDoktorum.com

     Web Stats