Kalsiyum Nedir? Yüksekliği - Düşüklüğü
Kalsiyum Nedir? Yüksekliği - Düşüklüğü

Kalsiyum Nedir? Yüksekliği - Düşüklüğü
Kanda Total Kalsiyum Kan Değerleri:
Vücutta en çok bulunan mineraldir. %99'u kemik dokusuna bağlı olarak bulunur. Geride kalan kalsiyum tüm dokulara ve sıvılara dağılmış olarak bulunur. Vücudun hayati fonksiyonlarının devam ettirilmesinde temel rol alır.
Kan kalsiyum düzeyi çeşitli metabolik ve endokrin fonksiyonlarını değerlendirmede kullanılır. Test için mutlaka açlık kanı alınmalıdır. Kan kalsiyum düzeyi gün içinde saat 02:00-04:00 arasında en düşük, saat 20:00 de en yüksek seviyelerde bulunur.
Referans Değerler:
8-10.4 mg/dL
Kan düzeyinin arttığı durumlar; Primer ve tersiyer hiperparatiroidizm, kemik tutulumlu malign hastalıklar, squamöz hücreli akciğer kanseri, böbrek kanseri, özefagus, pankreas, mesane, karaciğer kanserleri, polisitemia vera, feokromasitoma, sarkoidoz, Vitamin D intoksikasyonu, süt-alkali sendromu, paget hastalığı, tirotoksikoz, akromegali, akut tubuler nekrozun diüretik fazı, dehidratasyon, familyal hipokalsiürik hiperkalsemi, iatrojenik hiperkalsemi.
Kan düzeyinin azaldığı durumlar; İdiopatik, cerrahiye bağlı, konjenital hipoparatiroidizm, pseudohipoparatiroidizm, vitamin D eksikliği, Kronik BöbrekYetmezliği, Mg eksikliği, uzamış antikonvülzan terapi, akut pankreatit, hiperfosfatemi, masif kan transfüzyonu, anterior pitüiter hipofonksiyon, proksimal ve distal renal tubuler hastalıklar, hepatik siroz, alkolizm, hipoalbüminemi, yetersiz beslenme.
 
İyonize Kalsiyum  Kan Değerleri:
Kalsiyumun fizyolojik olarak aktif olan serbest formudur. Kan total kalsiyum düzeyi kan protein düzeylerinden etkilendiği için protein miktarını etkileyen KBY, nefrotik sendrom, malabsorbsiyon, multiple myelom hastalarının kalsiyumunu ölçmede kullanılır. Ayrıca anormal total kalsiyum sonuçlarının değerlendirmede kullanılır. Kalsiyum metabolizmasını değerlendirmede total kalsiyumdan daha kıymetli bir testtir.
Referans Değerler: 1.12-1.32 mmol/L
Kan düzeyinin arttığı durumlar; Primer hiperparatiroidizm, PTH üreten tümörler, kemik tutulumlu malign hastalıklar, squamöz hücreli akciğer kanseri, böbrek kanseri, özefagus, pankreas, mesane, karaciğer kanserleri, polisitemia vera, feokromasitoma, sarkoidoz, Vitamin D intoksikasyonu, süt-alkali sendromu, paget hastalığı, tirotoksikoz, akromegali, akut tubuler nekrozun diüretik fazı, dehidratasyon, familyal hipokalsiürik hiperkalsemi, iatrojenik hiperkalsemi.
Kan düzeyinin azaldığı durumlar; Primer hipoparatiroidizm, pseudohipoparatiroidizm, vitamin D eksikliği, Mg eksikliği, akut pankreatit, hiperfosfatemi, masif kan transfüzyonu, anterior pitüiter hipofonksiyon, proksimal ve distal renal tubuler hastalıklar, hepatik siroz, alkolizm, multiple organ yetmezlikleri, hemodiyaliz.
 
Kalsiyum , 24 saatlik ya da spot idrar değerleri:
Kalsiyum metabolizmasını değerlendirmede kullanılır. Sonuçlar kalsiyum ve protein alımından ve fosfat atılımından etkilenir. Hamileliğin sonuna doğru değerler düşer. Hiperparatiroidili hastaların üçte birinin idrar kalsiyum düzeyleri normaldir.
Referans Değerler: 100-300 mg/24 saat
İdrar düzeyinin arttığı durumlar; Hiperparatiroidizm, kemik tutulumlu malign hastalıklar, myelom, osteoporoz, meme ve mesane kanserleri, sarkoidoz, Vitamin D intoksikasyonu, Fanconi sendromu, paget hastalığı, tirotoksikoz, akromegali, distal renal tubuler asidoz, dehidratasyon, hepatolentikuler dejenerasyon, osteitis deformans, immobilizasyon.
İdrar düzeyinin azaldığı durumlar; Hipoparatiroidizm, pseudohipoparatiroidizm, vitamin D eksikliği, akut nefrit, hiperfosfatemi, osteoblastik metastazlar, kemik kanserleri, hipotiroidizm, hepatik siroz, alkolizm, hipoalbüminemi, Çölyak hastalığı, steatore, yetersiz beslenme.

             Kategori: Genel Sağlık Bilgileri | | Okunma :61


      YASAL UYARI

     Sitedeki bilgileri ve tavsiyeleri doktorunuza danışmadan kesinlikle uygulamayınız. Hekiminizin tavsiyesi olmadan uygulamanın sorumluluğu tümüyle kullanıcıya aittir.Hekim tavsiyesi olmadan uygulanması sakınca doğurabilir. Doktorunuza danışmadan kesinlikle uygulama yoluna gitmemeniz gerektiği tekraren hatırlatılır.
Lütfen Site Kullanım Kurallarını okuyunuz.

NetDoktorum.com

     Web Stats