Bilirubinler - Total, Direkt, İndirek Bilirubin Yüksekliği - Düşüklüğü
Bilirubinler - Total, Direkt, İndirek Bilirubin Yüksekliği - Düşüklüğü

Bilirubinler - Bilirubin Yüksekliği - Düşüklüğü
Kan dolaşımında bulunan kırmızı kan hücreleri yaklaşık 120 günlük bir süre sonunda ömürlerini tamamlar ve çoğunlukla dalakta olmak üzere Retikülo-endotelyal sistem hücrelerinde parçalanırlar. Açığa çıkan hemoglobin, globin ve heme’e parçalanır. Heme içinden demir çıkarılarak bilirubine dönüştürülür ve karaciğere götürülür. Karaciğer özel bir işlemle bilirubini suda çözünebilen bir hale getirir ve safra yoluyla bağırsağa atar. Karaciğerin yaptığı işleme konjugasyon denir ve bu işleme maruz kalmış (konjuge olmuş) bilirubine direk, henüz işlem görmemiş bilirubine ise indirek bilirubin denilir. Bilirubinin çoğu bağırsakta ufak bir işlem daha geçirerek dışkıya rengini veren sterkobilin halinde atılırken, az bir kısmı kana emilerek idrarla atılır, çok az bir kısmı da kan yoluyla yeniden karaciğere gider. Bütün bu sistemin herhangi bir noktasında meydana gelebilecek bir aksama kan bilirubin düzeyinin yükselmesine neden olur. Bu aksamalar; kırmızı kan hücrelerinde aşırı yıkım, karaciğer hastalıkları ve safra yolu tıkanıklıklarıdır. Sonuçta kan bilirubin seviyesi yükselecek ve koyu sarı ten rengiyle tipik sarılık ortaya çıkacaktır. Bebeklerde doğumdan sonraki ilk bir kaç gün içinde fizyolojik olarak bilirubinlerde artış olmaktadır. Yükseklerde bulunan ve bu duruma alışık olmayan kişilerde de serum bilirubini artabilir. Yine uzun süre fenobarbital kullanan kişilerde serum bilirubin düzeyleri normal değerlerin altında çıkabilir.
 
*Total Bilirubin, Kan Değerleri:
İntra ve ekstrahepatik tıkanmalarda, hepatoselüler hasarda, kolestazda, Dubin Johnson ve Rotor sendromlarında, Gilbert sendromu, Criglar Najjar sendromu, hemolitik hastalıklar, fruktoz intoleransı ve hipotiroidide artmış olarak saptanır.
Referans Değerler: 0.0-1.4 mg/dL

*Direkt Bilirübin, Kan Değerleri:
Direkt bilirubinin arttığı durumlar:
1. İntrahepatik safra kanalı kolestazı
- Biliyer atrezi
- Primer Sklerozan kolanjitis

2. Kanaliküler kolestazis
- Siroz
- Gebelik
- Hepatit
- Oral Kontraseptifler
- İdiopatik rekürren intrahepatik kolestazis

3. Ekstrahepatik kolestazis

4. Hepatosellüler fonksiyon bozuklukları:
- Enfeksiyonlar
- İlaçlar
- Toksinler
- Ailesel (Dubin-Johnson Sendromu, Rotor Sendromu)

Referans Değerler: 0.0-0.3 mg/dL
 
*İndirek Bilirubin, Kan Değerleri:
İndirekt Bilirubinin arttığı durumlar:
1. Bilirubin oluşumunun artması
- Hemoliz
- İnefektif eritropoezis

2. Ailesel
- Crigler-Najjar Sendromu
- Gilbert Sendromu

3. Lucey-Driscoll Sendromu

4. Konjestif kalp yetmezliği

5. Pulmoner Enfarktüs

6. İlaçlar:
- Rifampisin
- İzoniazid
- Novobiyosin
- Hepatotoksik olan ve hemoliz yapan diğer ilaçlar.

Referans Değerler: 0.0-1.1 mg/dL
 


             Kategori: Genel Sağlık Bilgileri | | Okunma :168

      YASAL UYARI

     Sitedeki bilgileri ve tavsiyeleri doktorunuza danışmadan kesinlikle uygulamayınız. Hekiminizin tavsiyesi olmadan uygulamanın sorumluluğu tümüyle kullanıcıya aittir.Hekim tavsiyesi olmadan uygulanması sakınca doğurabilir. Doktorunuza danışmadan kesinlikle uygulama yoluna gitmemeniz gerektiği tekraren hatırlatılır.
Lütfen Site Kullanım Kurallarını okuyunuz.

NetDoktorum.com

     Web Stats