C-Reaktif Protein, yüksek sentetif (hs-CRP) Nedir? Yüksekliği - Düşüklüğü
C-Reaktif Protein, yüksek sentetif (hs-CRP) Nedir? Yüksekliği - Düşüklüğü

C-Reaktif Protein, yüksek sentetif (hs-CRP) Nedir? Yüksekliği - Düşüklüğü
Akut faz reaktanlarındandır ancak nonspesifiktir. Genel olarak enfeksiyon veya enflamasyonun tespitinde kullanılır. CRP primer olarak hepatositlerde sentezlenir ve sentezini antijenler, immun kompleksler, bakteriler, mantarlar ve travma uyarır. Sedimentasyonla aralarında iyi bir korelasyon vardır ancak CRP nin yanıtı daha hızlıdır.
Antikor olmayan bu beta globulin, normal serumda az miktarda bulunur ve hemen her akut inflamatuvar reaksiyona (virüs ya da bakteri infeksiyonu, romatizmal ateş) yanıt olarak gelişir. 
Herhangi bir akut inflamatuar veya nekroz olayında CRP, oldukça erken dönemde yükselir. İyileşme ile CRP yine en erken düşer. CRP inflamatuvar olay steroid veya salisilatla baskılandığı zaman kaybolur.

Akut MI: CRP 24-48 saatte ortaya çıkar, üçüncü gün düşmeye başlar ve 1-2 hafta sonra negatifleşir. CRP düzeyinin normale dönmemesi kalp ya da başka bir yerde doku hasarı olduğunu gösterir.

Cerrahiyi takiben: CRP 4-6 saatte yükselir. 48-72 saatte tepe yapar. Postoperatif üçüncü günden sonra azalmaya başlar. Komplikasyonları izlemekte lökosit, sedimantasyon, ateş ve kalp hızından daha duyarlı olduğu belirtilmektedir.

Bakteriyal ve viral enfeksiyonlar, romatizmal hastalıklar, MI ve yanıklarda hastalık aktivitesini izlemde yararlı olabilir.

Lösemi: Ateş, blast krizi ve sitotoksik ilaçlar CRP de yalnızca orta derecede artma yaparlar, ancak eşzamanlı enfeksiyon CRP'de belirgin artışa yol açar ve antibiyotik tedavisine cevabı izlemekte yararlıdır.

CRP, Crohn hastalığında ülseratif kolitten daha fazla yükselir ve Crohn hastalığında relaps, remisyon ve tedaviye cevap ile uyumludur.
Referans Değerler:    0.20- 4.00  mg/L
Kan düzeyinin arttığı durumlar; Enflamasyon, doku nekrozu, travma. Crp düzeyleri RA, SLE, Vaskülitik sendrom, iltihaplı barsak hastalıkları ve myokard infarktüsünün değerlendirilmesi ve izlenmesinde de yararlıdır.
Kan düzeyinin azaldığı durumlar; yenidoğanlarda erişkinlere göre daha düşük gözlenebilir.


             Kategori: Genel Sağlık Bilgileri | | Okunma :84

      YASAL UYARI

     Sitedeki bilgileri ve tavsiyeleri doktorunuza danışmadan kesinlikle uygulamayınız. Hekiminizin tavsiyesi olmadan uygulamanın sorumluluğu tümüyle kullanıcıya aittir.Hekim tavsiyesi olmadan uygulanması sakınca doğurabilir. Doktorunuza danışmadan kesinlikle uygulama yoluna gitmemeniz gerektiği tekraren hatırlatılır.
Lütfen Site Kullanım Kurallarını okuyunuz.

NetDoktorum.com

     Web Stats