Follikül Stimülan Hormon (FSH) Nedir? Yüksekliği - Düşüklüğü
Follikül Stimülan Hormon (FSH) Nedir? Yüksekliği - Düşüklüğü

Follikül Stimülan Hormon (FSH) Nedir? Yüksekliği - Düşüklüğü
LH ile birlikte ön hipofizden salgılanır. Gonadların (testis ve over) fonksiyonlarını düzenler. Dolaşımdaki steroid hormonlar tarafından salgılanması düzenlenir. Kadınlarda menstrüel siklusu düzenlerken, erkeklerde sperm olgunlaşmasında rol alır. FSH ölçümü hipotalamus, hipofiz ve gonodal (testis ve over) sistemin değerlendirilmesinde kullanılır.Özellikle primer ve sekonder over yetmezliğinin ayırıcı tanısında kıymetlidir.
Referans Değerleri:   
Erkekler:
Puberte öncesi: <3 IU/L
Erişkinler: 1-13 IU/L
Kadınlar:
Puberte öncesi: <3 IU/L
Folliküler faz: 2-12 IU/L
Midsiklus: 4-36 IU/L
Luteal faz: 1-9 IU/L
Postmenapoz:30-120 IU/L
Kan düzeyinin arttığı durumlar; primer gonad yetmezliği, ovaryan veya testiküler agenez, Klinefelter sendromu, Reifenstein sendromu, kastrasyon, alkolizm, menapoz, orşitler, gonadotropin sentezleyen pituiter tümörler.
 
Kan düzeyinin azaldığı durumlar; Anterior pitüiter hipofonksiyon, hipotalamik hastalıklar, hamilelik, anoreksia nervoza, polikistik over hastalığı, hemokromatoz, orak hücreli anemi, şiddetli hastalıklar, hiperprolaktinemi.

             Kategori: Genel Sağlık Bilgileri | | Okunma :57

      YASAL UYARI

     Sitedeki bilgileri ve tavsiyeleri doktorunuza danışmadan kesinlikle uygulamayınız. Hekiminizin tavsiyesi olmadan uygulamanın sorumluluğu tümüyle kullanıcıya aittir.Hekim tavsiyesi olmadan uygulanması sakınca doğurabilir. Doktorunuza danışmadan kesinlikle uygulama yoluna gitmemeniz gerektiği tekraren hatırlatılır.
Lütfen Site Kullanım Kurallarını okuyunuz.

NetDoktorum.com

     Web Stats